“Go go”

Na een “blog-pauze” van een kleine maand (vakanties in Spanje, Frankrijk en Engeland) schrijf ik dit stukje vanuit ons tweede huis in Frankrijk. Het gras stond kniehoog toen we aankwamen en het was een flinke klus de 2000 vierkante meter weer in een acceptabele grasmat te veranderen. Aangezien onze eerste maaier het na vier jaar genoeg vond, nu een zeer krachtige Husqvarna aangeschaft, die bijna moeiteloos het gras en alle bloemen erin omlegt. Het is voor diverse organismen beter om in het voorjaar niet te maaien en we hebben onbewust hieraan gevolg gegeven. Inderdaad mooi om te zien hoe de natuur een tuin overneemt. Van de mooiste kleine bloempjes tot hazen en fazanten toe.

De trips van de afgelopen maand hebben ons nabije toekomstbeeld bevestigd. Reizen, lekker veel reizen. De Amerikanen onderscheiden drie fasen in de pensioentijd. De eerste fase noemen ze de “Go-go” fase. Vanaf pakweg 60 jaar tot in begin 70. Je bent dan zeer energiek, beschikt over de financiële middelen en kunt maximaal genieten. Van het uitoefenen van hobby’s tot het bezoeken van diverse landen en andere culturen. Wat ons betreft een bevestiging van de keuze om vroeg te stoppen met werken. Je weet immers niet of je überhaupt een volgende fase haalt.

En die volgende fase heet de “Slow-go” – fase. Gezondheid neemt een prominente plaats in en het verkeren in familiekring, wellicht het oppassen op de kleinkinderen en dat soort zaken vormen het ritme van de dag. Die “Slow-go”- fase is ergens tussen zeventig en begin tachtig en gaat geleidelijk over in de “No-go”- fase. Het lichaam en soms de geest laten het regelmatig of langdurig afweten en de kring van belangstelling en fysieke mogelijkheden neemt sterk af. De fase van de berusting..

Natuurlijk is deze opdeling in drie fasen een eenzijdig beeld en er zijn legio voorbeelden van mensen die tot op zeer hoge leeftijd in staat zijn de “Go-go” maximaal weten te rekken en te beleven. Maar er zijn natuurlijk ook veel minder mooie voorbeelden. Statistisch schijnt het zo te zijn dat een kwart van de mensen in Nederland de vijfenzestig jaar niet haalt. Dat kan ons ook nog steeds overkomen. En hoewel werken enorm leuk en bevredigend is, wellicht is het goed om te overdenken of je de “go-go”- fase wil besteden aan een bijdrage aan ons economische systeem of dat je zelf maximaal wilt genieten. Ik heb er in ieder geval voor gekozen om de fitte jaren met een bruikbare portemonnee, het 11e gebod “gij zult genieten” maximaal te eerbiedigen.

Wichard Huigen

Like it? Share it!